11 hành động giúp bạn 'cắt đuôi' kẻ theo dõi

Khi trực giác mách bảo có người đang theo dõi, bạn cần vận dụng những kỹ năng tự vệ cần thiết để tránh bị tấn công.

1. Luôn đề cao cảnh giác2. Xác định trực giác có chính xác hay không3. Trấn an bản thân4. Đánh giá nhanh tình huống5. Đối mặt với kẻ khả nghi6. Hành động7. Tiếp tục hét cho đến khi có người xuất hiện8. Bỏ chạy 9. Báo cảnh sát10. Lấy chìa khóa ra khỏi túi hoặc ví11. Khi bị tấn công12. Đừng đi thẳng về nhà