Cảnh đẹp trong năm đề cử quay phim của Oscar 2018


“Dunkirk” mô tả quy mô khổng lồ của chiến tranh, “The Shape of Water” tạo ấn tượng mạnh về nước, còn “Blade Runner 2049” nổi bật với cách dùng màu.

bsp;

Cảnh đẹp trong năm đề cử quay phim của Oscar 2018

Nguyễn Minh