Cảnh sát mặc thường phục có được dừng xe vi phạm luật giao thông?

Tôi vi phạm giao thông và bị một người mặc thường phục giơ thẻ công an yêu cầu dừng xe, xử phạt.

Xin hỏi, việc làm của anh cảnh sát là đúng hay sai. (Xuân Tân)

Luật sư trả lời