Cầu Nhị Thiên Đường ở Sài Gòn thông xe trước ba tháng

Được thông xe sau chín tháng khởi công, cầu gần trăm tuổi ở TP HCM vẫn giữ một số kiến trúc cổ xưa.