Chồng có được thêm tên vợ vào mảnh đất được bố mẹ tặng riêng?

Bố mẹ chồng giao cho chồng tôi một mảnh đất và trong giấy tờ cho, tặng chỉ có tên của anh ấy (Mai Hoa).

Nhưng khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai, chồng tôi cho thêm tên tôi vào. Nghĩa là trên sổ đỏ đứng tên cả hai vợ chồng.

Xin hỏi mảnh đất đó có được gọi là tài sản chung vợ chồng hay chỉ của riêng chồng tôi.

Luật sư trả lời