Con không mang họ của cha mẹ, có được không?

Tôi sắp sinh, tuy nhiên vì một vài lý do nên không muốn con lấy họ cha hoặc họ mẹ. (Trịnh Quý)

Xin hỏi, tôi có thể làm khai sinh cho con theo họ của một người khác có được không?

Luật sư trả lời