Công nhân trắng đêm hoàn thiện hầm chui phục vụ APEC

Nhằm kịp thông xe hầm chui vào ngày 30/10 phục vụ APEC, công nhân suốt đêm thảm nhựa, lắp điện chiếu sáng, đèn giao thông…