Cuộc tha phương cầu thực của người Venezuela thu hút dư luận tuần qua

Rời bỏ quê hương, nhiều người Venezuela ra nước ngoài tìm kế mưu sinh trong khi những người ở lại thậm chí phải ăn xin để sống.

bsp;

Cuộc tha phương cầu thực của người Venezuela thu hút dư luận tuần qua

 Vũ Phong