Dân Chương Mỹ dọn bùn đất sau một tuần sống trong lũ

Nước lũ sau vỡ đê đang rút dần, nhiều nơi ở Chương Mỹ (Hà Nội), người dân đã có thể dọn dẹp nhà cửa.