Dân đảo Jeju đốt đồng ruộng trong lễ hội lửa

Đầu xuân, người dân đảo Jeju, Hàn Quốc mở lễ hội lửa bằng cách đốt sạch đồng ruộng để cầu một năm mới sức khỏe và mùa màng bội thu.

bsp;

Dân đảo Jeju đốt trụt đồng tổ chức lễ hội lửa

 Vũ Phong (Video: CGTN)