Đi cà kheo bắt ruốc biển thu tiền triệu mỗi ngày

Tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian nhiều ngư dân Hà Tĩnh xuống biển đánh bắt ruốc bằng cách đi cà kheo có gắn lưới, cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Đi cà kheo bắt ruốc biển thu hai triệu mỗi ngày