Diễn tập cứu người trong hầm Đèo Cả trước 2 ngày thông xe

Ngày 19/8, gần 150 người diễn tập chữa cháy trong hầm Đèo Cả nối Khánh Hòa – Phú Yên trước khi đưa vào hoạt động. 

Xuân Ngọc
|