Đôi bạn bóng bàn liên Triều 27 năm chưa một lần gặp lại

Hai người phụ nữ chưa gặp lại kể từ năm 1991, khi Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu hợp nhất thành một đội và vô địch giải bóng bàn thế giới tại Nhật.  

bsp;

Đôi bạn bóng bàn liên Triều 27 năm chưa từng gặp lại nhau 

 An Hồng