Giá lạnh biến đồi núi Trung Quốc thành tranh thủy mặc

Các đợt không khí lạnh tràn đến miền trung và đông Trung Quốc biến vùng đồi núi thành bức tranh thủy mặc trong băng, tuyết và mây.

bsp;

Giá lạnh biến đồi núi Trung Quốc thành tranh thủy mặc

 Vũ Phong (Video: CGTN)