Hành trình đến hạnh phúc của cô gái chuyển giới tên Phong


Nhân vật phim ‘Finding Phong’ kể trải nghiệm giằng xé khi tìm lại bản thân, nhằm truyền cảm hứng sống tích cực.

bsp;

Hành trình đến hạnh phúc của cô gái chuyển giới tên Phong

Hoàng Thanh – Ân Nguyễn