Hành trình trước khi từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Tuy nhiên, ông Hải nhìn nhận, chưa thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của lãnh đạo nên đã nộp đơn xin từ chức.

XEM VIDEO: 

Văn Châu Tuấn Kiệt