Hồng Nhung: 'Tôi từng định cưa cẩm chồng Mỹ Linh'


Năm 16-17 tuổi, “cô Bống” tìm cách tiếp cận nhạc sĩ Anh Quân nhưng bỏ cuộc vì biết Mỹ Linh đã yêu anh trước.