Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 3 Thứ trưởng

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch: Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đối với ông Vương Duy Biên, sinh ngày 22/8/1958 và bà Đặng Thị Bích Liên, sinh ngày 25/10/1958 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên

Hiện nay Bộ VH-TT-DL có 5 Thứ trưởng gồm: ông Huỳnh Vĩnh Ái, ông Lê Khánh Hải, bà Đặng Thị Bích Liên, ông Vương Duy Biên và bà Trịnh Thị Thủy.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên

Bộ Giáo dục Đào tạo: Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đối với ông Phạm Mạnh Hùng, sinh ngày 28/9/1958, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng

Bộ GD&ĐT hiện có 5 Thứ trưởng: ông Bùi Văn Ga, bà Nguyễn Thị Nghĩa, ông Phạm Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Phúc và ông Nguyễn Hữu Độ.

Trần Thường