Kết luận vụ cựu thư ký ông Xuân Anh nhận nhà Vũ ‘nhôm’

 Thành ủy Đà Nẵng vừa có kết luận vụ ông Hồ Ánh, cựu thư ký ông Nguyễn Xuân Anh nhận nhà của Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’).

Kết luận được nêu trong văn bản số 12-TB/UBKTĐU của UB Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Theo văn bản này, UB Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Ánh, Phó Phòng Tổng hợp (VP Thành ủy Đà Nẵng) về 3 nội dung:

Thứ nhất, về việc quản lý, sử dụng căn nhà số 51 đường Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu) của doanh nghiệp.

Thứ hai, xác minh thông tin đăng tải trên báo chí về việc ông Hồ Anh được Vũ ‘nhôm’ cấp nhà.

Căn nhà số 51 đường Nguyễn Thái Học
Căn nhà số 51 đường Nguyễn Thái Học

Thứ ba, kiểm tra theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 9/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định những điều đảng viên không được làm.

UB Kiểm tra Đảng ủy VP Thành ủy Đà Nẵng kết luận rằng, việc ông Hồ Ánh sử dụng căn nhà số 51 là không vi phạm.

“Việc đồng chí Hồ Ánh mượn căn nhà số 51 đường Nguyễn Thái Học của ông Phan Văn Anh Vũ trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 8/2015 là không vi phạm pháp luật; việc sử dụng, quản lý căn nhà không thuộc diện phải kê khai tài sản theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và không vi phạm những điều đảng viên không được làm”, văn bản kết luận.

Ông Hồ Ánh hiện là Phó Phòng Tổng hợp (Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng). Năm 2013, ông Nguyễn Xuân Anh là Phó chủ tịch UBND TP còn ông Ánh là cán bộ Văn phòng UBND TP và là trợ lý ông Xuân Anh.

Khi ông Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy, ông Ánh được điều về Văn phòng Thành ủy và làm thư ký cho ông Xuân Anh.

Cao Nam