Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Chiều nay, QH công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau kết quả tín nhiệm?

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau đó Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Minh Thăng
Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Minh Thăng

QH thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Tất cả bộ trưởng (kể cả người không phải ĐBQH) có mặt tại hội trường Diên Hồng để nghe QH công bố kết quả.

Bấm vào hình xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

 1
 1

Hương Quỳnh Thu Hằng