Lady Gaga: 'Tôi muốn được nhớ đến với sự dũng cảm và khác biệt'


Nữ ca sĩ chia sẻ về bản thân, cuộc sống với 73 câu hỏi nhanh trên Vogue.

bsp;

73 câu hỏi với Lady Gaga

Nhi Cao

Video: Vogue