Làn sóng khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam lên truyền hình Anh

BBC nói rằng nguồn nhân lực trẻ, có máu kinh doanh và đam mê công nghệ đã tạo nên làn sóng khởi nghiệp ở trung tâm kinh tế của Việt Nam.

bsp;

‘Thời kỳ phục hưng công nghệ’ của Vietnam lên truyền hình AnhNguồn nhân lực trẻ, có máu kinh doanh v

 An Hồng (theo BBC)