Nghệ nhân Trung Quốc múa rồng đón năm mới trong mưa kim loại nóng chảy

Dưới cơn mưa pháo hoa làm từ sắt nóng chảy, các nghệ nhân ở thành phố Thạch Gia Trang múa rồng đón năm mới.

bsp;

Nghệ nhân Trung Quốc múa rồng trong mưa kim loại nóng chảy

 Vũ Phong (Video: CGTN)