Nghệ nhân Trung Quốc múa rồng đón năm mới trong mưa kim loại nóng chảy

Nghệ nhân Trung Quốc múa rồng đón năm mới trong mưa kim loại nóng chảy

Dưới cơn mưa pháo hoa làm từ sắt nóng chảy, các nghệ nhân ở thành phố Thạch Gia Trang múa rồng đón năm mới.

bsp;

Nghệ nhân Trung Quốc múa rồng trong mưa kim loại nóng chảy

 Vũ Phong (Video: CGTN)