Người Hà Nội lội bùn bắt chuột đồng

Người Hà Nội lội bùn bắt chuột đồng

Từ sau rằm trung thu, nhiều người dân ngoại thành Hà Nội lội bùn, dùng chó đánh hơi… để bắt chuột đồng.