Người Hà Nội lội bùn bắt chuột đồng

Từ sau rằm trung thu, nhiều người dân ngoại thành Hà Nội lội bùn, dùng chó đánh hơi… để bắt chuột đồng.