Người ngày nào cũng bơi hai km đi làm ở Đức

Một người đàn ông ở miền nam nước Đức chọn cách bơi đi làm mỗi ngày hai km để tránh tắc đường và thư giãn đầu óc.

 Hồng Hạnh (Video: BBC)