Nhà máy chế biến đùi lợn ướp muối vào vụ Tết ở Trung Quốc

Vào vụ Tết, mỗi ngày công nhân nhà máy ướp muối 300 – 400 đùi lợn, doanh thu cả vụ hơn 12 triệu USD.

bsp;

Nhà máy chế biến gần 2 triệu đùi lợn ướp muối ở Trung Quốc

 Hồng Hạnh (theo Pear)