Những cảnh báo với người có ý định mua d..âm?

Có người mua d..âm thì chỉ bị phạt hành chính song có người phải nhận án tù rất nặng bạn hãy thử tài hiểu biết pháp luật qua những câu hỏi sau.

Câu 1: Mua d..âm người bao nhiêu tuổi thì sẽ vướng lao lý?

a. Dưới 18 tuổi.

b. Dưới 16 tuổi.

c. Dưới 14 tuổi.