Những giải đáp giúp bạn không vi phạm bản quyền

Vì sao có tác phẩm được sử dụng miễn phí, một bộ phim sẽ hết bản quyền sau bao lâu, bạn hãy thử tài hiểu biết qua những câu hỏi sau.

Câu 1: Loại hình tác phẩm nào có bản quyền tác giả?

a. Bài giảng, bài phát biểu.

b. Tác phẩm văn học do tác giả tự tổng hợp.