Những giải đáp giúp bạn tự tin đi đúng luật giao thông

Khi nào cảnh sát được dừng xe người đi đường và có quyền kiểm tra những gì, bạn hãy thử tài hiểu biết qua những câu hỏi sau.

Câu 1: Trường hợp nào cảnh sát giao thông được dừng xe người đi đường?

a. Phát hiện lỗi

b. Có kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

c. Bất kỳ khi nào.