Những khoảnh khắc khác thường của Trump năm 2017

Bắt tay, chen ngang, dừng phát biểu để uống nước là một số khoảnh khắc kỳ lạ của Tổng thống Mỹ năm 2017. 

bsp;

Những khoảnh khắc kỳ lạ của Trump năm 2017

 Hồng Hạnh (Theo Washington Post)