Những vai diễn làm nên tên tuổi nghệ sĩ Nguyễn Hậu

Những vai diễn làm nên tên tuổi nghệ sĩ Nguyễn Hậu


Ba thằng An trong “Đất phương Nam”, thầy giáo Tành nhân ái ở “Thung lũng hoang vắng”… khắc họa nét diễn chân phương của cố nghệ sĩ.

bsp;

Những vai diễn của Nguyễn Hậu

Trương Tùng