Những vai diễn làm nên tên tuổi nghệ sĩ Nguyễn Hậu


Ba thằng An trong “Đất phương Nam”, thầy giáo Tành nhân ái ở “Thung lũng hoang vắng”… khắc họa nét diễn chân phương của cố nghệ sĩ.

bsp;

Những vai diễn của Nguyễn Hậu

Trương Tùng