Nữ quyền trong làng mốt qua hơn 90 năm


Quyền bình đẳng giới thể hiện trong chiếc váy flapper của thập niên 1920, hay áo phông in thông điệp của Dior năm 2017.

bsp;

Nữ quyền trong làng mốt qua hơn 90 năm

Sao Mai