Ông Nguyễn Minh Mẫn họp báo vụ bị cho là 'dạy cách bịt thông tin'

 Hôm nay, một số cơ quan báo chí bất ngờ nhận được thư mời họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn, Thanh tra viên cao cấp, quyền Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ.

Trong thư mời họp báo, ông Mẫn nêu: “Thời gian qua, có một số cá nhân đã lợi dụng hoạt động công vụ trong hoạt động thanh tra của mình, ghi âm trộm ý kiến chỉ đạo của tôi rồi cắt xén nội dung để làm méo mó bản chất thật những ý kiến chỉ đạo của tôi, sau đó đã cấu kết đặt hàng với một số phóng viên đưa tin không chính xác, không đúng bản chất sự việc, có dụng ý bôi nhọ, nói xấu, “đánh hội đồng” tôi, đã chà đạp và làm mất uy tín, danh dự, xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng, truyền thống yêu nước cách mạng của gia đình tôi”.

Thư mời họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn
Thư mời họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn

Theo ông Mẫn, hành vi này đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông, gây mất đoàn kết nội bộ trong ngành thanh tra, làm nhiễu loạn thông tin.

“Để cung cấp đầy đủ thông tin và có cái nhìn khách quan, tôi tổ chức họp báo chính thức và công khai công bố thông tin, trả lời báo chí về những sự việc liên quan đến cá nhân tôi….” thư mời họp báo nêu.

Họp báo đúng luật

Trao đổi với VietNamNet, ông Mẫn xác nhận là có gửi thư mời họp báo đến một số báo chí. Ông cho biết hiện tại có rất nhiều báo gọi điện thoại hỏi ông về cuộc họp báo này nên ông không có thời gian trả lời hết. Mọi câu hỏi của báo chí ông sẽ trả lời tại buổi họp báo tới đây.

Về cơ sở để tổ chức cuộc họp báo này, ông Mẫn cho biết, ông thực hiện theo quy định tại Điều 41, luật Báo chí 2016 quy định về họp báo.

Cụ thể Điều 41, luật Báo chí 2016 quy định: Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Công dân có quyền tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho UBND cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo.

Nội dung thông báo phải nêu rõ địa điểm họp báo, thời gian họp báo, nội dung họp báo, người chủ trì họp báo.

Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định. Trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Luật cũng quy định, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phương Nguyên