Pink – nữ ca sĩ nghiện nhào lộn trên không khi hát


Vừa hát vừa đu mình trên cao trở thành phong cách biểu diễn đặc trưng của nữ ca sĩ Mỹ.

Pink – nữ ca sĩ nghiện nhào lộn trên không khi hát

Sao Mai