Putin được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 4 như thế nào?

Giúp đất nước ổn định là một trong những nguyên nhân ông Putin được cử tri Nga tin tưởng bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 4.

bsp;

Putin được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 4 như thế nào?

  Vũ Phong (Video: CNN)