Quảng Nam thưởng Tết cao nhất 111 triệu đồng

Mức thưởng Tết ở Quảng Nam năm nay tăng hơn năm trước, dẫn đầu thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam vừa công bố báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018; với mức thưởng cao nhất là 111 triệu đồng.

Tiền thưởng Tết dương lịch và âm lịch năm 2018 của các doanh nghiệp ở Quảng Nam đều tăng so với năm ngoái. Ảnh: Đắc Thành.
Tiền thưởng Tết dương lịch và âm lịch năm 2018 của các doanh nghiệp ở Quảng Nam đều tăng so với năm ngoái. Ảnh: Đắc Thành.

Dịp Tết dương lịch, có 18 trên 27 doanh nghiệp thưởng Tết cho hơn 7.600 lao động. Trong đó sáu doanh nghiệp ở các khu công nghiệp với gần 4.200 lao động và 12 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với hơn 3.400 lao động. Mức thưởng chênh lệch từ 200.000 đồng đến hơn 111 triệu đồng; thấp nhất là khối doanh nghiệp dân doanh và cao nhất đến từ khối doanh nghiệp FDI.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất có 23 trên 27 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng Tết cho hơn 16.600 lao động, với mức thưởng từ 2,5 triệu đồng đến 63 triệu đồng mỗi người.

Ở nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với 63 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là khối FDI với 3,5 triệu đồng. 

Còn ở nhóm doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất thuộc về công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước với 19 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là doanh nghiệp dân doanh với 2,5 triệu đồng.

Sở Lao động Quảng Nam đánh giá, mức tiền thưởng Tết dương lịch và âm lịch 2018 ở các doanh nghiệp đều tăng so với năm ngoái. Tiền thưởng bình quân Tết dương lịch 2018 ở mức hơn 1,3 triệu đồng, tăng 55% so với 2017. 

Tiền thưởng bình quân Tết âm lịch Mậu Tuất là 5,7 triệu đồng, tăng hơn 10% so với 2017.

Trước đó Đà Nẵng công bố thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng; Hà Nội là 325 triệu đồng…