Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2018

Nghị quyết kinh tế xã hội năm 2018 yêu cầu tăng cường ổn định vĩ mô, tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội năm 2018.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu của năm tới gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% – 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% – 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%…

Quốc hội yêu cầu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; kiên quyết thoái hết vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường; đánh giá, tổng kết hiệu quả hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Theo Nghị quyết, Chính phủ có trách nhiệm thực hiện rà soát toàn bộ các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật gây mất trật tự an toàn xã hội.

Quốc hội nêu rõ khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sâu và chế biến tinh, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản.

Quốc hội thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội sáng 10/11. Ảnh: QH
Quốc hội thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội sáng 10/11. Ảnh: QH

Nghị quyết cũng có nội dung về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, xã hội quan tâm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

“Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”, Nghị quyết nêu.