Quốc hội chốt xây cao tốc Bắc – Nam hơn 180 tỷ/km

Với tỉ lệ biểu quyết 83,1% ĐB tán thành, sáng nay QH bấm nút thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017 2020.  

Các đoạn gồm: Cao Bồ (Nam Định) Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) La Sơn (Thừa Thiên Huế), Nha Trang (Khánh Hòa) Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

ĐB bấm nút thông qua dự án cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Minh Đạt
ĐB bấm nút thông qua dự án cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Minh Đạt

Tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến hơn 118.700 tỷ đồng, bao gồm 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 2020 bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và hơn 63.700 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

6 làn xe trên tất cả dự án thành phần

Giai đoạn 2017 2020, dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. 

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án là 3.736 ha, trong đó đất trồng lúa là 1.037 ha. Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe trên tất cả dự án thành phần, riêng dự án Cam Lộ La Sơn theo quy mô 4 làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trường hợp giải phóng mặt bằng rộng hơn mức quy định, Chính phủ phải báo cáo UB Thường vụ QH quyết định về quy mô và sử dụng vốn từ nguồn vốn được bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ việc chuẩn bị đầu tư dự án được thực hiện từ năm 2017 và cơ bản hoàn thành năm 2021.

QH giao Chính phủ triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án; bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Đối với các dự án thành phần đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT) cần khắc phục những hạn chế, bất cập như trong thời gian qua.

Chính phủ xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực tham gia đầu tư dự án. Ban hành tiêu chí, nguyên tắc, phân bổ vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện Dự án hợp lý và cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Đối với những dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công, nghiên cứu, áp dụng phương án thu phí hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước; đối với các dự án thành phần đầu tư công theo hình thức đối tác công tư, sau khi nhà đầu tư chuyển giao lại công trình, nghiên cứu tiếp tục thu phí để hoàn trả phần vốn đầu tư của Nhà nước.

Hướng đến 8 làn xe…

Về giá sử dụng dịch vụ đường bộ của dự án được xác định theo nguyên tắc xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng thời kỳ làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận của nhà đầu tư và lợi ích nhà nước. Bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá.

Trường hợp dự án thành phần đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư, Chính phủ báo cáo UB Thường vụ QH xem xét, quyết định.

Chính phủ cũng được giao khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam bảo đảm tầm nhìn dài hạn theo hướng trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe. Riêng đoạn từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Túy Loan (Đà Nẵng) theo quy mô 4 làn xe và một số đoạn cửa ngõ trung tâm kinh tế có lưu lượng xe lớn theo quy mô 8 làn xe.

Trên cơ sở đó, báo cáo UB Thường vụ QH xem xét, quyết định việc triển khai tiếp các đoạn trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Thu Hằng