Sẽ lập hàng rào trong phòng xử án theo quy định mới

Từ 1/1/2018, phòng xử án phải sơn màu vàng, có lối đi riêng cho thẩm phán, công tố viên ngồi ngang hàng với luật sư.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án, nguyên tắc bố trí phòng xử phù hợp với yêu cầu xét xử từng loại vụ án.

Dưới đây là sơ đồ vị trí chỗ ngồi.

* Phòng xử án hình sự

Phạm Dự
|