Siêu mẫu Lukkade: 'Chồng không phải mẫu đàn ông lý tưởng của tôi'


Huấn luyện viên The Face Thái Lan chia sẻ vui chồng không có sáu múi, cao ráo đúng gu của cô. 

Siêu mẫu Lukkade: ‘Chồng không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi’ 

Vân An