Thái Lan chuyển tro cốt cố quốc vương về hoàng cung

Tro cốt cố quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej hôm nay được thu thập và đưa về hoàng cung.

Thái Lan chuyển tro cốt quốc vương về hoàng cung

Như Tâm