Thái Trinh: 'Không đòi Quang Đăng mua nhà, xe hơi'

Ca sĩ thích được bạn trai vũ công ôm vào lòng còn anh yêu tính cách hồn nhiên lẫn năng động của cô.