Thành phố Trung Quốc tắc đường 15 tiếng sau kỳ nghỉ Tết

Tắc đường kéo dài khiến chính quyền thành phố Hải Khẩu phải kéo dài thời gian nghỉ Tết cho người dân và bố trí làm bù sau.

bsp;

Tắc đường 15 tiếng, người Trung Quốc sợ bị đuổi việc

  Hồng Hạnh (theo Pear)