Thí điểm cơ chế tích tụ đất đai tại Thái Bình, Hà Nam

Đề án thí điểm cơ chế tích tụ đất đai sẽ được các bộ ngành liên quan thẩm định, trước khi trình Chính phủ và Bộ Chính trị.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo triển khai thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung tại tỉnh Thái Bình và Hà Nam.

Hai địa phương trên được giao lập đề án, gửi Bộ Tài nguyên Môi trường để các bộ ngành liên quan thẩm định, sau đó báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ và trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Theo Bộ Nông nghiệp, hiện cả nước có khoảng 10 triệu hộ nông dân với 70 triệu mảnh đất nông nghiệp. Diện tích đất bình quân hộ nông nghiệp chỉ khoảng 0,46 ha, trung bình được chia thành 2,83 mảnh. Quy mô diện tích đất của hộ nông dân Việt Nam thấp hơn Trung Quốc và thấp hơn rất nhiều so với các nước khác ở châu Á. Việc phân mảnh nhỏ ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng và năng suất lao động do cản trở cơ giới hóa, lãng phí thời gian lao động và đất bờ bao, tăng chi phí trung gian, giảm năng lực chống chọi với rủi ro…

Hoàng Thùy
|