Tổng bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ PVC

 Tổng bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm; giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo.

Sáng nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quan tâm, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra; các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ hơn, vào cuộc quyết liệt hơn, nhất là Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, VKS, Tòa án, Ban Nội chính TƯ đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, hầu hết những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch với những kết quả nổi bật.

Xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều cá nhân, tổ chức sai phạm

Cụ thể là chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Thứ 2 là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội và PCTN. 

Thứ 3 là tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; nhất là kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Bình Định, Đồng Nai.

Nội dung thứ 4 là chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó là triển khai nghiên cứu, xây dựng các đề án theo kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN; chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN; thành lập 8 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương.

Ban chỉ đạo biểu dương Đảng uỷ Công an TƯ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao, Ban cán sự đảng TAND tối cao, Ban Nội chính TƯ, Thanh tra Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Cụ thể đã hoàn thành xét xử sơ thẩm đối với 4/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, với những mức án nghiêm khắc được áp dụng, có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được dư luận đồng tình.

Đồng thời, kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 8 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết thúc việc giải quyết 2 vụ án, 3 vụ việc, 16 kiến nghị thuộc giai đoạn 2 các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Văn Cử, Dương Thanh Cường, Lâm Ngọc Khuân.

Ban chỉ đạo thống nhất ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, góp phần thực hiện Nghị quyết TƯ, khóa 12 về xây dựng Đảng.

Điều tra, xử lý vụ nhà máy Ethanol Phú Thọ và Dung Quất

Ban chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Cụ thể, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Đồng thời, hoàn thành xét xử sơ thẩm 2/6 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án, xử lý 4 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 4 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính TƯ theo dõi, đôn đốc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo; nhất là các vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm; giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo.

Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất; đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án khác thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương.

Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác PCTN cho cấp ủy, tổ chức đảng ở TƯ…

Thu Hằng