Tu viện kiến trúc Pháp bỏ hoang gần 20 năm ở Đà Lạt

Tu viện dòng Franciscaines được xây dựng từ thời Pháp nhưng đã bị bỏ hoang với những ô cửa vỡ vụn, hành lang bám đầy rêu phong cỏ dại.