Tước hiệu của Meghan sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry

Meghan Markle sẽ trở thành công chúa xứ Wales, đồng thời giữ cả các tước hiệu công nương, nữ bá tước sau khi kết hôn. 

bsp;

Tước hiệu của Meghan sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry

 Anh Ngọc (Video: CNN)