Vụ Thứ trưởng Kim Thoa: Đang kỷ luật, không chấp nhận thôi việc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định: “Khi cán bộ đang trong qua trình điều tra, xem xét kỷ luật thì không được thực hiện, chấp nhận thôi việc”.

Thu Hằng