Xem đánh bạc thì phạm tội gì?

Tôi đang ngồi xem một nhóm người đánh bạc thì công an ập vào bắt quả tang, thu điện thoại và xe máy (Lê Thùy).

Tôi không tham gia đánh bạc, như vậy tội có bị xử lý hình sự không?

Bộ Công an trả lời