Yemen – nơi trẻ em phải bới rác tìm thức ăn

Hơn nửa triệu người Yemen, trong đó có trẻ em, đang sống ở các khu lều tạm bợ và phải đào bới rác tìm thức ăn để tồn tại khi chạy trốn chiến tranh.

bsp;

Trẻ em Yemen bới rác tìm thức ăn